Profili i nosači

ZP profili

 

Asortiman okruglih šavnih cevi

Toplovaljani jednakokraki "L" profili

 

Asortiman kvadratnih šavnih cevi

 

Toplovaljani "UNP" nosači

 

Asortiman pravougaonih šavnih cevi

 

Toplovaljani "INP" nosači

 

Asortiman bešavnig čeličnih cevi

 

Toplovaljani "IPE" nosači

 

Asortiman bešavnig čeličnih cevi

 

Toplovaljani "IPB" (HEB) nosači

 

Asortiman bešavnig čeličnih cevi

 

Toplovaljani "IPBv" (HEM) nosači

Preuzmite Excel fajl.

Asortiman bešavnig čeličnih cevi

 

Toplovaljani IPB-i (HEA) nosači

 

Asortiman bešavnig čeličnih cevi

 

Hladnooblikovani HOP profili

 

Asortiman bešavnig čeličnih cevi

 

ZAŠTO MONTAŽNI OBJEKAT?

 

 1. Montažni objekti se brže grade, pošto se veći deo priprema izvodi uradionicama, van gradilišta.
 2. Montažni objekti se grade od elemenata sa finalnom zaštitom, sa visokim stepenom finalizacije i kvaliteta.
 3. Veze između elemenata kod ovakvih sistema su rastavljive, a objekat je moguće preseliti na drugu lokaciju, troškovi održavanja su manji...
 

ZAŠTO LIM?

 

 • lim ima veliku čvrstoću i otpornost uz vrlo mali presek
 • nekoliko puta je lakši od klasičnog pokrova
 • dužina krovnih elemenata je proizvoljna
 • montaža pokrova je brza i jednostavna
 • mali nagibi krovnih ploca
 • lagana i jednostavna konstrukcija
 • dug vek trajanja
 • ekonomičnost/gradjenja