Limovi

Toplovaljini limovi


1. Toplo valjani limovi od konstrukcionih čelika

Primenu nalaze u raznim segmentima industrije i građevinarstva. U industriji mašina, vozila, konstrukcija, u brodogradnji, proizvodnji industrijske opreme, u metalopreradi.

 

Asortiman limova

 

 

2. Toplo valjani rebrasti limovi


Rebrasti limovi imaju na jednoj površini utisnute reljefne šare. Zbog njihove reljefne površine odlikuje ih povećano trenje i sigurnost pri hodanju pa se koriste u halama za konstrukciju podova, platformi, stepeništa i gazišta, a sve širu primenu imaju i u uređenju enterijera.

 

Asortiman limova

 

 

3. Toplo valjani limovi za kotlove


Asortiman limova

 

 

Hladnovaljani limovi

Rebrasti limovi imaju na jednoj površini utisnute reljefne šare. Zbog njihove reljefne površine odlikuje ih povećano trenje i sigurnost pri hodanju pa se koriste u halama za konstrukciju podova, platformi, stepeništa i gazišta, a sve širu primenu imaju i u uređenju enterijera.

 

Asortiman limova

 

 

 

Pocinkovani limovi

Asortiman limova

 

 

 

Profilisani trapezni limovi


Namenjen je za oblaganje i pokrivanje svih vrsta građevinskih objekata. Može se koristiti za pokrivanje kuća, pomoćnih objekata, garaža, sve do pokrivanja velikih poslovnih objekata poput proizvodnih, magacinskih i poljoprivrednih.

 

Asortiman limova

 

 

 

Profilisani trapezni lim TR 18/132

Asortiman limova

 

 

 

Profilisani trapezni lim TR 40/245

Asortiman limova

 

 

 

Profilisani trapezni lim TR 40/245

Asortiman limova

 

 

 

Profilisani trapezni lim TR 85/300

Asortiman limova

 

 

 

Profilisani trapezni lim TR 154

Asortiman limova

 

 

 

Fasadni profilisani lim

Asortiman limova

 

 

 

Perforirani limovi

Asortiman limova

 

 

 

Hladnovaljani limovi od nerdjajućeg čelika

Asortiman limova

 

Preuzmite Excel fajl.

 

 

ZAŠTO MONTAŽNI OBJEKAT?

 

 1. Montažni objekti se brže grade, pošto se veći deo priprema izvodi uradionicama, van gradilišta.
 2. Montažni objekti se grade od elemenata sa finalnom zaštitom, sa visokim stepenom finalizacije i kvaliteta.
 3. Veze između elemenata kod ovakvih sistema su rastavljive, a objekat je moguće preseliti na drugu lokaciju, troškovi održavanja su manji...
 

ZAŠTO LIM?

 

 • lim ima veliku čvrstoću i otpornost uz vrlo mali presek
 • nekoliko puta je lakši od klasičnog pokrova
 • dužina krovnih elemenata je proizvoljna
 • montaža pokrova je brza i jednostavna
 • mali nagibi krovnih ploca
 • lagana i jednostavna konstrukcija
 • dug vek trajanja
 • ekonomičnost/gradjenja