Proizvodi od armature

Asortiman armatura Asortiman armatura

 

Preuzmite Excel fajl.

 

 

 

Armaturni nosač BINOR

 

Po svojoj konstrukciji, to je prostorni element zbog čega poseduje određenu krutost neophodnu u fazi montaže.Binor čine dve uzdužne šipke u donjem i jedna u gornjem pojasu koje su međusobno povezane sa dijagonalnim šipkama postupkom elektrootpornog tačkastog zavarivanja.

Primenom rešetkastih armaturnih nosača postiže se ušteda na količini materijala i vremena jer se izbegava dugotrajan rad na ugrađivanju klasičnih armature što samim tim skraćuje vreme građenja objekata. To su uglavnom međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr: stamberni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera

 

Istegnuti metal

 

Mreža se izrađuje istovremenim isprekidanim isecanjem i razvlačenjem lima pri čemu se dobijaju romboični otvori a dobijene table nalaze široku primenu kod izgradnje raznih ograda, pregrada i kaveza.

Primena istegnutog metala je vrlo široka i koristi se:

  • za izradu ograda za vrtove, dvorišta, stambene i industrijske objekte
  • za izradu gazišta za podove, stepeništa, kod transportnih vozila, građevinskih strojeva, kranova, u rudarstvu i sl.
  • za palete i kutije za sve vrste transporta robe
  • u građevinarstvu kao armaturne mreže, za zidove i krovove, za armaturu na asfaltiranim putevima, podovima tvorničkih hala itd.

Najvažnija osobina istegnutog metala je njegova velika krutost uz malu težinu. Može se seći u razne oblike a da pri tom ne izgbi unutrašnju čvrstoću ili se raspe što je prednost u odnosu na druge