Početna O nama Reference Novosti Galerija Kontakt
Duneks d.o.o.
Montažne hale
Profili
Cevi
Limovi
Firiket
Šipkasti čelici i armature
Žice, pletiva, grifovano platno
Aluminijumski limovi i profili
Reklamni panoi
Cenovnik

Cevi

Šavne cevi   CEVI ŠAVNE
Ove cevi imaju široku oblast primene. Koriste se u proizvodnji metalne galanterije, za opšte potrebe u mašinstvu, bravarskoj proizvodnji, auto industriji, u lakim čeličnim konstrukcijama, poljoprivrednoj industriji, izradi skelskih konstrukcija i slično.
Profilne cevi CEVI PROFILNE
Hladno oblikovane čelične cevi kvadratnog i pravougaonog preseka.
Okrugle cevi CEVI OKRUGLE
Poprečni presek cevi je okrugao. Colovske cevi se upotrebljavaju za izradu lakih čeličnih konstrukcija, za ogradu, kao i u razne svrhe u građevinarstvu i širokoj individualnoj potrošnji.
Cevi hidroispitane  
ZP profili "ZP" PROFILI
Profili za građevinsku bravariju u svim mogućim oblicima, velike dimenzione preciznosti. Poseduju dobro stanje površine što daje prikladnu osnovu za nanošenje zaštitnih premaza od korozije.
  CEVI BEZ ŠAVA
Čelične cevi bez šava izrađene od ugljeničnog (konstrukcionog) ili niskolegiranog čelika. Bešavne čelične konstrukcione cevi imaju široku primenu u izradi raznih delova za poljoprivrednu mehanizaciju, automobile i kamione.
Pocinkovane cevi POCINKOVANE CEVI
Cevi mogu biti sa ravnim krajevima i sa narezanim navojem na krajevima, sa spojnicom.
Pocinkovani limovi POCINKOVANI LIMOVI
Zbog svoje visoke otpornosti prema koroziji imaju široku primenu u raznim industrijskim granama. Koriste se u građevinarstvu za izradu elemenata za krovove i fasade, panela za zidove i krovove, u klimatizaciji za ventilacione kanale i klima uređaje, u automobilskoj industriji, industriji poljoprivrednih mašina, za izradu silosa, raznih delova bele tehnike.
Pocinkovana traka POCINKOVANA TRAKA
Koristi se za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova, postrojenja, industrijskih objekata, stambenih zgrada.
 
 
Design by Apollonis.com